Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư bảo mật của người dùng ứng dụng này.

Các thông tin được sử dụng theo đúng sự tự nguyện của người dùng với các mục đích được cung cấp sẵn hoặc phê duyệ bởi mạng xã hội.

Chúng tôi không cung cấp dữ liệu cho bất cứ tổ chức nào khác mà không có sự đồng ý của người dùng.

TopX team,