1. TopX là ứng dụng được phát triển cho các mạng xã hội với mục đích tiết kiệm thời gian cho người sử dụng.
2. Người dùng sử dụng các tính năng theo nhu cầu và có hướng dẫn đầy đủ tại đây.
3. Việc hoàn tiền không thể diễn ra với mọi điều kiện
4. Chúng tôi cung cấp dùng thử 3 ngày để bạn trải nghiệm trước khi mua

5. Mọi giao dịch là tự nguyện và tuân thủ các quy tắc thanh toán toàn cầu.

TopX Teams

Updating...